INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי

INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי

חידוש האתר של המכון והעברתו למערכת CMS לניהול תוכן

חידוש האתר של המכון והעברתו למערכת CMS לניהול תוכן

סוג הפרויקט
פיתוח טכנולוגי
הפרויקט
בניית אתר דו-לשוני המאפשר גישה נוחה ומזמינה, ואפשרויות חיפוש מתקדמות, במאגר המחקרים הגדול של המכון.

סיפור הפרויקט מבחינה טכנולוגית

שדרגנו את אתר המכון למחקרי ביטחון לאומי כדי לספק לגולשים חוויית משתמש מתקדמת, המאפשרת להתמצא במאגר המידע הגדול במהירות ובקלות, תוך הסתייעות במנגנון חיפוש חכם, עם סינון נתונים מתקדם. פיתוח האתר כלל המרה ואינטגרציה מורכבת של מסד הנתונים העצום של תכני המכון. המכון מעלה תכנים חדשים לעתים תכופות ולכן כלל הפרויקט גם פיתוח של ממשק ניהול תוכן ידידותי, המאפשר לעורכי התוכן של INSS להעלות תכנים, פרסומים וידיעות שונות בקלות.

שדרגנו את אתר המכון למחקרי ביטחון לאומי כדי לספק לגולשים חוויית משתמש מתקדמת, המאפשרת להתמצא במאגר המידע הגדול במהירות ובקלות, תוך הסתייעות במנגנון חיפוש חכם, עם סינון נתונים מתקדם. פיתוח האתר כלל המרה ואינטגרציה מורכבת של מסד הנתונים העצום של תכני המכון. המכון מעלה תכנים חדשים לעתים תכופות ולכן כלל הפרויקט גם פיתוח של ממשק ניהול תוכן ידידותי, המאפשר לעורכי התוכן של INSS להעלות תכנים, פרסומים וידיעות שונות בקלות.

INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי
INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי

טכנולוגיות

האתר פותח באמצעות מערכת ניהול התוכן WordPress, עם פיתוחים ייעודיים ב- PHP ששולבו בפתרון.

האתר פותח באמצעות מערכת ניהול התוכן WordPress, עם פיתוחים ייעודיים ב- PHP ששולבו בפתרון.

INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי
INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי

הישגים

האתר הוא כל ימשמעותי בתקשורת שבין המכון וחוקריו, ובין קהלי יעד מגוונים הפונים אליו.

האתר הוא כל ימשמעותי בתקשורת שבין המכון וחוקריו, ובין קהלי יעד מגוונים הפונים אליו.

INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי
INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי

נשמח לשמוע על הפרויקט הבא שלך :)