MAX - מערכת בקשות אשראי

MAX - מערכת בקשות אשראי

פיתוח מערכת המאפשרת לבחון כדאיות של מתן אשראי ומוצרי אשראי לבתי עסק

פיתוח מערכת המאפשרת לבחון כדאיות של מתן אשראי ומוצרי אשראי לבתי עסק

סוג הפרויקט
פיתוח טכנולוגי
הפרויקט
פיתוח מערכת תפעולית פנימית להנגשת מידע פנימי לרכזי האשראי של חברת MAX.

סיפור הפרויקט מבחינה טכנולוגית

בשיתוף פעולה מתואם היטב עם הצוות של יחידת הטכנולוגיות של חברת MAX, פיתחנו מאפס מערכת חדשה ונפרדת המפשטת עבור רכזי האשראי תהליך מורכב ביותר. המערכת כוללת בדיקת רקע כלכלי של חברה, של חברות בנות ושל בעלי החברות. בנוסף, המערכת מנגישה תהליך מורכב של מילוי טופס בקשה דיגיטלי תוך עמידה בכל הסטנדרטים המחמירים של חברת האשראי.

באמצעות המערכת, רכזי האשראי יכולים לקבל החלטות אופרטיביות בזמן אמת על סמך המידע המוזן בטופס הדיגיטלי. 

בשיתוף פעולה מתואם היטב עם הצוות של יחידת הטכנולוגיות של חברת MAX, פיתחנו מאפס מערכת חדשה ונפרדת המפשטת עבור רכזי האשראי תהליך מורכב ביותר. המערכת כוללת בדיקת רקע כלכלי של חברה, של חברות בנות ושל בעלי החברות. בנוסף, המערכת מנגישה תהליך מורכב של מילוי טופס בקשה דיגיטלי תוך עמידה בכל הסטנדרטים המחמירים של חברת האשראי.

באמצעות המערכת, רכזי האשראי יכולים לקבל החלטות אופרטיביות בזמן אמת על סמך המידע המוזן בטופס הדיגיטלי. 

החוויה

רכזי האשראי נהנים מעבודה עם מערכת דינמית, מדויקת ומהירה. שביעות הרצון של החברה ושל כלל המשתמשים גבוהה מאוד.

רכזי האשראי נהנים מעבודה עם מערכת דינמית, מדויקת ומהירה. שביעות הרצון של החברה ושל כלל המשתמשים גבוהה מאוד. 

טכנולוגיות

פיתחנו את הפרונט עם Angular ואת צד השרת פיתחנו באמצעות Net.

פיתחנו את הפרונט עם Angular ואת צד השרת פיתחנו באמצעות Net.

הישגים

סיפקנו מערכת מעוצבת המעניקה חוויה דינמית ומזמינה בתחום פעילות שנחשב אפרורי. המערכת מאוד נוחה ופשוטה לשימוש וקל לעבוד ולהתמצא בה..

עבדנו באופן צמוד עם הלקוח כדי להבין את הצורך העסקי לעומק ופיתחנו מערכת שלא רק עונה על הצרכים התפעוליים שלו, אלא גם מספקת פלטפורמה שהעובדים אוהבים לעבוד אתה.

עמדנו בכל יעדי הפרויקט, שבוצע וסופק תוך מספר חודשים ב-2020 במהלך משבר הקורונה ותחת אילוצי העבודה מרחוק.

סיפקנו מערכת מעוצבת המעניקה חוויה דינמית ומזמינה בתחום פעילות שנחשב אפרורי. המערכת מאוד נוחה ופשוטה לשימוש וקל לעבוד ולהתמצא בה..

עבדנו באופן צמוד עם הלקוח כדי להבין את הצורך העסקי לעומק ופיתחנו מערכת שלא רק עונה על הצרכים התפעוליים שלו, אלא גם מספקת פלטפורמה שהעובדים אוהבים לעבוד אתה.

עמדנו בכל יעדי הפרויקט, שבוצע וסופק תוך מספר חודשים ב-2020 במהלך משבר הקורונה ותחת אילוצי העבודה מרחוק.

נשמח לשמוע על הפרויקט הבא שלכם:)