Accessibility

Accessibility

נגישות אתרים

נגישות אתרים

חוק הנגישות דורש כי כל אתר וכל אפליקציה יתאימו לצרכים המיוחדים של בעלי מוגבלויות, וכחלק מההתנהלות השוטפת, על כל פיתוח חדש לעמוד בתקן הנגישות המחמיר AA. עמידה בתקן הנגישות A הקודם אינה מספקת עוד ואינה תואמת את הדרישות המעודכנות של חוק הנגישות.

כדי לעמוד בתקנות הנגישות (Accessibility), יש להנגיש את האתר בקוד באופן בו אדם עם מוגבלות ספציפית יקבל חוויית שימוש התואמת את צרכיו. ניתן להשיג זאת ע"י פיתוח אתר עם נגישות בקוד, או, לחילופין, באמצעות הטמעה של תוסף חיצוני, כמו User1st, המאפשר לעמוד בחוק הנגישות בצורה מלאה.

חוק הנגישות דורש כי כל אתר וכל אפליקציה יתאימו לצרכים המיוחדים של בעלי מוגבלויות, וכחלק מההתנהלות השוטפת, על כל פיתוח חדש לעמוד בתקן הנגישות המחמיר AA. עמידה בתקן הנגישות A הקודם אינה מספקת עוד ואינה תואמת את הדרישות המעודכנות של חוק הנגישות.

כדי לעמוד בתקנות הנגישות (Accessibility), יש להנגיש את האתר בקוד באופן בו אדם עם מוגבלות ספציפית יקבל חוויית שימוש התואמת את צרכיו. ניתן להשיג זאת ע"י פיתוח אתר עם נגישות בקוד, או, לחילופין, באמצעות הטמעה של תוסף חיצוני, כמו User1st, המאפשר לעמוד בחוק הנגישות בצורה מלאה.

נגישות אתרים
הנגשת אתרים ברילקומרס
הנגשת אתרים ברילקומרס

הנגשת אתרים ברילקומרס

רילקומרס מתאימה אתרים ואפליקציות לחוק הנגישות עבור החברות הגדולות בישראל, בהן בנק לאומי, סלקום, סינמטק ירושלים, שופרסל, תנובה, בנק דיסקונט, משרד המשפטים ועוד.

ההמלצה המקצועית שלנו היא לבצע את הנגשה מלאה, בקוד האתר, כאפשרות ראשונה ומועדפת לנגישות. כאשר הנגשה בקוד לא אפשרית, קיימת האלטרנטיבה של הנגשה באמצעות תוסף נגישות ייעודי, ובמקרה כזה המלצתנו היא להשתמש בתוסף הנגישות user1st. יוזר1סט הוא פתרון ענן מהפכני המספק מענה לכל דרישות חוק הנגישות ומיושם בשורה של ארגונים גדולים בישראל. לרילקומרס התמחות עמוקה בתוסף זה.

רילקומרס מתאימה אתרים ואפליקציות לחוק הנגישות עבור החברות הגדולות בישראל, בהן בנק לאומי, סלקום, סינמטק ירושלים, שופרסל, תנובה, בנק דיסקונט, משרד המשפטים ועוד.

ההמלצה המקצועית שלנו היא לבצע את הנגשה מלאה, בקוד האתר, כאפשרות ראשונה ומועדפת לנגישות. כאשר הנגשה בקוד לא אפשרית, קיימת האלטרנטיבה של הנגשה באמצעות תוסף נגישות ייעודי, ובמקרה כזה המלצתנו היא להשתמש בתוסף הנגישות user1st. יוזר1סט הוא פתרון ענן מהפכני המספק מענה לכל דרישות חוק הנגישות ומיושם בשורה של ארגונים גדולים בישראל. לרילקומרס התמחות עמוקה בתוסף זה.

נשמח לשמוע על הפרויקט הבא שלך :)