Node.js

Node.js

פיתוח צד שרת ב- Node.js

Node.js היא פלטפורמה הכתובה בקוד פתוח בשפת Javascript לפיתוח בצד השרת באמצעות ספריות אסינכרוניות. Node.js רצה בתוך דפדפן והיא מספקת תמיכה מובנית בפרוטוקולים החשובים כמו HTTP, DNS, ו-TLS והיא מיועדת לכתיבת צד השרת של אפליקציות רשת הניתנות להרחבה (scalable). Node.js נוצרה כדי להשלים פלטפורמות קיימות ולא להחליפן, ובעיקרו, הקוד שלה עוסק במימושי I/O. כאשר אפליקציות כתובות ב-Node.js, אין צורך בספריות חיצוניות רבות על מנת להריץ אותן. המפתחים ב-Node.js נהנים מקהילת מפתחים תומכת ורחבה מאוד.

Node.js היא פלטפורמה הכתובה בקוד פתוח בשפת Javascript לפיתוח בצד השרת באמצעות ספריות אסינכרוניות. Node.js רצה בתוך דפדפן והיא מספקת תמיכה מובנית בפרוטוקולים החשובים כמו HTTP, DNS, ו-TLS והיא מיועדת לכתיבת צד השרת של אפליקציות רשת הניתנות להרחבה (scalable). Node.js נוצרה כדי להשלים פלטפורמות קיימות ולא להחליפן, ובעיקרו, הקוד שלה עוסק במימושי I/O. כאשר אפליקציות כתובות ב-Node.js, אין צורך בספריות חיצוניות רבות על מנת להריץ אותן. המפתחים ב-Node.js נהנים מקהילת מפתחים תומכת ורחבה מאוד.

פיתוח Node.js ברילקומרס

ברילקומרס אנחנו מפתחים אתרים ואפליקציות עם מגוון רחב של שפות ופלטפורמות לצד השרת שלהן, ביניהן אנו עושים שימוש גם ב- Node.js שמצטיינת בטיפול בתעבורת נתונים בנפחים גדולים ובזמן אמת, בהן לדוגמה משתמשים באתרים של אלבר,  Credit Guardמלונות דןVPGגמאkanomed ואחרים.

ברילקומרס אנחנו מפתחים אתרים ואפליקציות עם מגוון רחב של שפות ופלטפורמות לצד השרת שלהן, ביניהן אנו עושים שימוש גם ב- Node.js שמצטיינת בטיפול בתעבורת נתונים בנפחים גדולים ובזמן אמת, בהן לדוגמה משתמשים באתרים של אלבר,  Credit Guardמלונות דןVPGגמאkanomed ואחרים.

ליצירת קשר